Robert de Roos is MfN register-
mediator en NAI arbiter.
Hij is aangesloten bij Result ADR.

Met 35 jaar ervaring als advocaat,
bedrijfsjurist en senior manager richt
Robert de Roos zich op het oplossen
van contractuele geschillen, zakelijke
conflicten en problemen in de
samenwerking.

Robert de Roos is iemand in wie
anderen vertrouwen stellen, bij wie
mensen zich snel op hun gemak
voelen, zich gehoord voelen.
Dat schept een optimaal klimaat
om er samen uit te komen.

ResultADR   LinkedIn   MfN

Logo Icon Robert de Roos
Logo Typography Robert de Roos

Rijksstraatweg 43
9752 AB Haren
050 535 2912
06 4425 6001
maj@robertderoos.nl
www.robertderoos.nl

Robert de Roos